Noard-Burgum

Slimmer op zoek naar ruimte in Noordburgum

Slimmer op zoek naar ruimte in Noordburgum
 
Naar aanleiding van onze campgne naar de dorpen heeft Doarpsbelang Noordburgum contact met ons gezocht met de vraag of we hen zouden kunnen helpen in "de zoektocht" naar ruimte en mogelijkheden om nieuwbouw te plegen.
Naast verkennende gesprekken, en de nodige schets- en brainstormsessies hebben we samen met Doarpsbelang Noordburgum een woon-enquête ontwikkeld om te onderzoeken wat de concrete actuele behoefte en woonwens in het dorp is. De enthousiaste leden van Doarpsbelang hebben de woon-enquête huis-aan-huis verspreid en deze is ingevuld door een groot aantal inwoners. Wij hebben de ingevulde enquêtes inmiddels teruggekregen en verwerkt in onze analyse waarmee we een goed beeld hebben van de behoefte.
 
Doarpsbelang Noardburgum heeft hiermee een goed stuk om met de gemeente in gesprek te gaan over een nieuwbouwplan. Natuurlijk gaan we ze bij het vervolg ook weer assisteren.

Updates

Woon-enquête

© Copyright 2024 TOECK B.V. | Disclaimer | Privacy